Bestuur

Bestuur 2019-2020

Maisa van Dijk
Voorzitter

Mijn naam is Maisa van Dijk. Ik ben masterstudent en loop momenteel mijn wetenschappelijke stage in het VUmc. Dit jaar heb ik de eer om de rol van voorzitter te vervullen binnen de studentenraad VUmc. Ik ben initiatiefrijk en heb een sterke ambitie om dingen voor elkaar te krijgen, wat ik graag samen met anderen wil doen. De studentenraad VUmc is een medezeggenschapsorgaan voor en door medische studenten. Wij als studentenraad willen de belangen behartigen van de medische studenten, vanwege de rechten die ons gegeven zijn. Zo komen veranderingen in de Onderwijs en Examenregeling eerst langs ons, voordat deze doorgevoerd mogen worden. Bovendien mogen we gevraagd en ongevraagd advies geven aan zowel de decaan, als de onderwijsdirecteur en hebben we instemming op de begroting van het onderwijs.
Wij zijn aanwezig bij het bachelor- en masteroverleg, bij landelijke overleggen met andere medische faculteiten en blijven op de hoogte van de andere studentorganisaties van de VU tijdens het Overleg Facultaire Studenten Organisaties (OFSO: overleg met JVB, opleidingscommissie, MFVU, IFMSA, CO-Raad en studentassessor). De studentenraad heeft vanuit verschillende invalshoeken inbreng in de perfectionering van het VUmc-onderwijs. Samen met de opleiding, faculteit, universiteit, artsen, docenten en uiteraard de medisch studenten hopen wij bij te kunnen dragen aan de vorming van de arts van de toekomst.
Rest mij nog te zeggen, dat als je vragen, opmerkingen, ideeën, tips, verbeterpunten of tricks hebt over onze faculteit of het onderwijs, stuur dan een mail naar studentenraad@vumc.nl. Of kom langs in onze kamer, schuin tegenover de medische bibliotheek!

Feyza Yilmaz
Vice-voorzitter

Mijn naam is Feyza Yilmaz en ik ben momenteel tweedejaars geneeskundestudentent aan het VUmc. Als vicevoorzitter van de studentenraad houd ik mij bezig met diverse onderwerpen, ik omschrijf mijn functie dan ook vaak als een “vliegende keep”. Het is belangrijk dat ik van alles op de hoogte ben en daarom houd ik contact met zowel de verschillende gremia als de studenten. Voel je vrij om op mij af te stappen en eventuele vragen te stellen, jullie inbreng wordt zeer gewaardeerd! Naast het ondersteunen van de voorzitter ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen van de studentenraad, scholing en evaluaties van de raad.

Bryan Loobeek
Secretaris

Ik ben Bryan Loobeek en ben dit jaar de secretaris. Daarnaast valt dit jaar ook de promotie en de website onder mijn taken, dus ik ben de overall IT guy in de raad. Mocht je via email of social media contact opnemen, zal je waarschijnlijk van mij een antwoord kunnen verwachten. Ik kijk er naar uit jullie vragen dit jaar zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden. Ook hoop ik dat jullie de nieuwe site kunnen waarderen.

Lars Maas
Commissaris Externus

Ik ben Lars Maas, derdejaars geneeskunde student en ik zal dit jaar de taak van commissaris externus op mij nemen. Ik zal proberen zoveel mogelijk contact te hebben met de student, zodat zij zich goed vertegenwoordigd voelen bij de opleiding. Hierbij zal ik ook zorgen dat de studenten altijd op de hoogte zijn van belangrijke zaken die gebeuren op de universiteit. Ik nodig iedereen uit om een keer een praatje met mij te komen maken!.

Dwayne Naves
Commissaris Alliantie en Financiën

Hallo, welkom op onze nieuwe website! Mijn naam is Dwayne Naves (20) en ik ben derdejaars geneeskunde student aan VUmc School of Medical Sciences. Het vertegenwoordigen van medestudenten in teamverband spreekt mij erg aan. Gezamenlijk proberen wij de wensen en behoeften van studenten goed in kaart te brengen zodat de opleiding vraag en aanbod beter op elkaar kan afstemmen. De Studentenraad kan hier hét verschil maken. Vandaar dat ik graag nauw betrokken ben bij dit proces. Samen met betrokkenen denk ik graag mee over uiteenlopende zaken die relevant zijn voor de arts van de toekomst en dus de huidige manier van opleiden. Besteden wij voldoende aandacht aan onderwerpen zoals AI, deep learning en machine learning? Voor het dossier kwaliteitsafspraken houd ik mij onder andere bezig met dergelijke vragen. Als commissaris Alliantie en Financiën hecht ik tevens veel waarde aan de gevolgen van de alliantie voor met name de masterfase. Benader mij gerust met vragen en opmerkingen, wellicht kan ik iets voor je betekenen.

Elise Beijer
Bachelor Coördinator

Mijn naam is Elise Beijer. Ik ben een gedreven derdejaars student Geneeskunde en ik vervul dit jaar de functie Bachelorcoördinator in de Studentenraad VUmc 2019-2020. Ik ben een harde werker, ambitieus en houd verder erg van enthousiasme en humor. Als nieuwe Bachelorcoördinator zal ik mij dit jaar inzetten voor de student en hoop ik een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs. Met vriendelijkheid en toegankelijkheid streef ik ernaar korte lijnen te creëren en te behouden. Schroom niet om op mij af te stappen als jij opmerkingen hebt met betrekking tot het onderwijs; ik sta je graag te woord! Tot mijn portefeuilles behoren dit jaar de volgende zaken: ik ben contactpersoon voor het hoofd Onderwijs- en Studentenzaken, de Examencommissie en de Studieadviseurs. Verder houd ik mij bezig met het Onderwijs en Examenreglement (OER) en heb ik geregeld een overleg met de programmaleider van de bachelor. Daarnaast hebben wij als raad regelmatig gezamenlijk een overleg met de opleidingsdirecteur en de decaan.

Elif Sali
Master Coördinator

Mijn naam is Elif Sali. Ik ben tweedejaars zij-instromer en volg dit jaar eerst een verlengde wetenschappelijke stage voordat ik in april met mijn coschappen begin. Ik ben als mastercoórdinator van de studentenraad verantwoordelijk voor de masters Geneeskunde, Epidemiologie, Oncology, en Cardiovasculair Research. Om jullie goed te kunnen vertegenwoordigen heb ik overleggen met de programmaleider master en de Co-raad. Ook heb ik contact met andere faculteiten geneeskunde op het maandelijkse IMS.

Schuiven naar boven