EHBO

Eerste Hulp Bij Onderwijs

Meer informatie over het doen van een andere master vind je hier.

In het eerste jaar van de bachelor moet je 42 van de 60 punten halen om door te mogen naar jaar 2. Meer informatie over het BSA kan je hier vinden.

Bij geneeskunde wordt gebruikt gemaakt van de Cohencesuur voor het beoordelen van tentamens, ook wel de compromis methode genoemd. Cohen-Schotanus combineerde de relatieve cesuur met de absolute door niet uit te gaan van de maximaal te behalen score voor een 10, maar de maximaal behaalde score door de 5% beste studenten van het cohort. De zak-slaaggrens wordt wel absoluut bepaald, bijvoorbeeld op 60% (met correctie voor raadkans). De raadkans zelf bepaalt de score voor het laagst te behalen cijfer (doorgaans de 1). Door de invloed van de tot 5% op de cijferverdeling is deze compromis-methode alleen geschikt voor grotere groepen studenten en door de noodzaak van heterogeniteit in de groep niet voor herkansingen.

Je diploma kan je aanvragen wanneer als je resultaten in VUnet staan geregistreerd, op de eindexamendatum ingeschreven staat voor de opleiding en je aan al je betalingsverplichtingen hebt voldaan. Hoe dit verder in zijn werk gaat, kan je vinden op de pagina Afstuderen en diploma op med.vu

Het is mogelijk je minor buiten de faculteit geneeskunde te doen. Hiervoor moet er wel aan een aantal criteria voldaan worden. Het is ook mogelijk een minor aan een andere universiteit te doen, zowel in binnen als buitenland. Deze moet dan zelf geregeld worden. Let hierbij op dat dit altijd via een verzoek aan de deelexamen commissie geneeskunde gedaan moet worden.

Het is mogelijk om buiten geneeskunde extra vakken te volgen. Hier zijn wat regels aan verbonden die hier te vinden zijn.

In het eerste jaar is het mogelijk jezelf voor februari uit te schrijven. Je krijgt Daan geen negatief BSA en al behaalde resultaten blijven staan. m]Meer informatie hierover is te vinden op med.vu.

Vanaf 1 september 2018 is het mogelijk om via een link in een CANVAS cursus onder het kopje modules/toetsing je aan- of af te melden voor een (her)tentamen/(her)stationstoets.

Voor studenten die hoge cijfers halen en wat extra’s willen doen naast de studie, bestaat het Honours programme. Voor meer informatie kan je terecht bij de website over het HP.

De opleiding heeft handige overzichten om te kunnen zien wat er gedurende je opleiding te wachten staat. Dit staat in een apart schema voor Bachelor en Master.

Volgt nog

De studentenraad houdt zich onder andere bezig met de Onderwijs en examenreglementen (OER). Hierin staat onder andere wat de rechten zijn van een student. Deze zijn er apart voor de Bachelor en Masteropleidingen. Deze zijn terug te vinden voor de verschillende delen van de opleiding.

Voor informatie over onder andere de openingstijden, zie het kopje Faciliteiten

Binnen het de opleiding is er ook een opleidingscommissie.

Elk semester, tijdens arts en patient, moet er de PAK worden gemaakt. Per blok zijn er 20-30 vragen beschikbaar. In de CAT van de bijbehorende cursus kunnen deze vragen ook terugkomen. Tijdens arts en patient krijg je van de vakken die al geweest zijn een selectie van 40 vragen, waarvan je er maximaal 3 fout mag hebben om de toets te halen. Deze vragen zijn altijd hetzelfde. Omdat het altijd vragen zijn van alle voorgaande vakken, worden het steeds meer vragen om te leren.

Inhoud wissel

Aan het einde van het collegejaar (rond maart/april) wordt er bij verschillende practica aangegeven dat je voor student-assistent kan solliciteren. Bij elk practica verschilt waar je moet solliciteren, dus vraag bij interesse aan de student-assistent van dat practica om meer informatie. 

Voor deze practica kan je allemaal student-assistent worden: farmacotherapie, fysiologie, anatomie, biochemie, EHO en studentenpoli. Voor farmacotherapie worden wel vaak alleen derde jaars gevraagd.

Via deze link vind je meer informatie over wat je kan doen als je in de knoop zit met je persoonlijke omstandigheden. Om een afspraak te maken met een studentpsycholoog moet je via VU-net een datum inplannen.

Op de VU zijn studieadviseurs aanwezig, dus zo ook bij geneeskunde. Klik hier voor meer informatie.

Op med.vu worden elk semester de nieuwe studiegroepen bekend gemaakt. Voor jaar 2 duurt dit meestal wat langer in verband met het plannen van de huisarts stage. Het kan dus zijn dat deze later komt dan je zou verwachten

Het tentamenrooster word ook op med.vu gepubliceerd, op dezelfde pagina als de studiegroepen. Wij hebben deze voor het gemak ook op onze website staan onder het kopje tentamens. Let wel op, dit is onder voorbehoud en kan nog wijzigen. 

Soms hebben studenten wat extra hulp nodig vanwege omstandigheden. Hiervoor kan dan een faciliteitenregeling aangevraagd worden. Meer informatie is hier te vinden.

Vanuit de opleiding is er een overzicht van de VGT.

Binnen de VU zijn er twee netwerken, het VUcampusnet en Eduroam. In het ziekenhuis is alleen Eduroam beschikbaar. Onder het kopje Faciliteiten is te vinden hoe je dit instelt op je apparaten.

Scroll to top