Snipperdag regeling

Vanaf maandag 4 september 2023 wordt de snipperdag ingevoerd om de studiedruk die door masterstudenten Geneeskunde wordt ervaren te verlichten. Een snipperdag kun je beschouwen als een losse vakantiedag zoals deze ook voor werknemers geldt. Op de website: Praktische informatie master Geneeskunde – Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl) staat de regelgeving en procedure rondom het aanvragen van een snipperdag. De informatie hieronder is gekopieerd van de website (dd24-08-2023):

Hoeveel snipperdagen krijg ik?

Hoe vraag ik een snipperdag aan?

 • Je vraagt een snipperdag aan bij de lokale begeleider/onderwijscoördinator.
 • Een snipperdag dien je minimaal 2 weken voor de betreffende dag aan te vragen.
 • Je snipperdag is pas geldig ná goedkeuring door de opleider/onderwijscoördinator ter plaatse.
 • Wanneer je een snipperdag tijdig hebt aangevraagd, kan deze enkel worden afgewezen op gegronde redenen; bijvoorbeeld als er patiënten bij jou zijn ingepland.

Wat zijn de regels?

 • Je hebt recht op het aantal snipperdagen zoals hierboven in de tabel aangegeven.
 • Je kunt niet worden verplicht om een snipperdag op te nemen.
 • In geval van ziekte behoud je aanspraak op de snipperdag(en) binnen het betreffende coschap. Zie verder hieronder ‘Wat als ik ziek ben geweest tijdens het coschap’?
 • Een snipperdag kan niet worden ingezet op ‘inhaaldagen’ die zijn afgesproken om afwezigheid (door bijvoorbeeld ziekte) te compenseren. 
 • Snipperdagen gelden alleen bij coschappen in Nederland en niet voor coschappen in het buitenland.
 • Een snipperdag kan niet worden ingezet tijdens Klinisch Trainingsonderwijs (KTO).
 • Een snipperdag kan niet worden ingezet tijdens onderwijsdagen zoals bijvoorbeeld de symposia, intervisie en terugkomdagen (ouderengeneeskunde, HAG en sociale geneeskunde).
 • Een snipperdag kan niet worden ingezet voor een avond-, nacht- of weekenddienst of een dienst op een feestdag, tenzij ter plaatse anders wordt besloten door de opleider/ onderwijscoördinator.
 • Een snipperdag kan niet worden ingezet als er voor jou patiënten zijn ingepland op een eigen spreekuur en deze planning niet meer met redelijke en billijke werklast voor de instelling kan worden gewijzigd.
 • Een snipperdag kan niet worden ingezet als hierdoor de eindevaluatie van het coschap zou komen te vervallen/verplaatst zou moeten worden.
 • Niet ingezette snipperdagen komen te vervallen aan het einde van het coschap; deze kan je niet meenemen naar een volgend coschap.
 • Een snipperdag wordt in principe voor een volledige dag gebruikt

Wat als ik ziek ben geweest tijdens het coschap?

 • Als je door afwezigheid bij ziekte uiteindelijk te veel hebt gemist om te voldoen aan de eindtermen, kan jou onverminderd worden gevraagd dit in te halen. Vanzelfsprekend kan je vervolgens geen snipperdag inzetten voor deze inhaaldagen.
 • Er kan echter níet van jou worden gevraagd om snipperdagen rechtstreeks in te leveren voor ziektedagen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Het besluit tot toekenning van een snipperdag wordt lokaal bepaald. Als je echter denkt dat de regels niet goed gevolgd worden in jouw nadeel, zoek dan contact met de betreffende coschapcoördinator VU of met de masteropleiding geneeskunde via master.gnk.vu@amsterdamumc.nl.

Klachten of hulp nodig?

Scroll to top