Bachelor

Algemeen

Oer Bachelor Geneeskunde

In de Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) kun je de rechten en plichten van de student en de opleiding terugvinden. Denk hier bijvoorbeeld aan het bindend studieadvies.

Studiegids: meer weten?

Bindend Studieadvies (BSA)

In je eerste jaar van inschrijving bij Geneeskunde dien je minimaal 42 studiepunten van de 60 te behalen. Mocht je niet aan deze eis voldoen dan ontvang je in de zomer een negatief bindend studieadvies. Je moet dan de studie Geneeskunde staken en je mag je gedurende drie jaar niet opnieuw voor deze opleiding inschrijven

Eduroam inloggen

Inloggen bij het WiFi netwerk op de VU wordt door sommige studenten als lastig ervaren. Hier volgt een kleine handleiding.

Ga naar WiFi → Klik Eduroam aan → Vul in de bovenste regel je VUnetID in (3letter3cijfers), en voeg daarachter aan: @student.vu.nl (vb. abc123@student.vu.nl) → vul bij de tweede regel je eigen wachtwoord in, welke je ook gebruikt bij het inloggen op canvas en in VUnet

Wat houdt de Cohen cesuur in?

Er is een nieuwe methode voor cesuurbepaling, geldend voor het nieuwe curriculum Ba2015. Deze cesuur is geen absolute cesuur (vb. bij minimaal 60% van de punten heb je een voldoende), maar wordt bepaald aan de hand van de behaalde resultaten. Hierdoor fluctueert de zak-slaaggrens per toets. 

 

Honoursprogramma

Tijdens jaar twee en drie van de bacheloropleiding kan je deelnemen aan het honoursprogramma (HP). Dit programma biedt jou de mogelijkheid om vroegtijdig onderzoekservaring op te doen, meer bestuurlijke/maatschappelijke kennis op te doen en om interdisciplinaire vakken te volgen aan andere faculteiten van VU, UvA en AUC. Meer weten over een van de twee tracks: de research en maatschappelijke track? 

Bekijk https://www.med.vu.nl/nl/studenten/bachelorfase/Honours-Programme/index.aspx

Het secretariaat van het HP is te bereiken via honoursprogramma.vu@amsterdamumc.nl en (020) 4445711. 

Bachelorjaar 1, 2 en 3

Stationstoets (STAT)

Ieder bachelorjaar sluit je af met de STAT. De STAT bestaat uit vijf onderdelen: Lichamelijk Onderzoek (LO), Klinisch Redeneren (KR), Medische Consultvoering: communicatie (MCV-COM), diversiteit, ethiek, recht, patiënt en zorg (DEPZ) en Farmacotherapie. Afhankelijk van het jaar waarin de student zit, worden vier van bovenstaande onderdelen mondeling getoetst. 

 

Parate Kennistoets (PAK)

De PAK is een terugkerende toets ieder semester. In jaar 1 semester 1 leer je de PAK vragen van alle gevolgde vakken tot dan toe (tot en met AP1). In semester 2 leer je de PAK vragen van semester 1 én 2 (tot en met AP2). In jaar 2 semester 1 leer je de PAK vragen van jaar 1 én semester 2 jaar 2 (tot en met AP3). Aan het einde van jaar 3 heb je dus een PAK over alle gevolgde vakken en bijbehorende PAK vragen. Per toets mag je om een voldoende te halen, maximaal 3 van de 40 vragen fout hebben. 

 

Bachelor jaar 1

KWO

 Bij het vak Kennismaking Wetenschappelijk Onderzoek word je in een subgroepje van drie binnen je studiegroep ingedeeld bij een onderzoeksafdeling van het Amsterdam UMC. Dit kan aan beide kanten van de amstel zijn. Bij deze stage zal je inzicht krijgen over hoe onderzoek gedaan wordt en zal je een aantal praktijktaken moeten doorlopen. 

 Zorgstage

Aan het eind van bachelorjaar 1 gaat de student al de kliniek in voor de Zorgstage. Tijdens de Zorgstage maak je kennis met de gang van zaken op een verpleegafdeling in het verzorgingshuis of ziekenhuis in Nederland, of je kunt ervoor kiezen om naar het Buitenland te gaan (vb. Suriname, België). Je zal een maand lang (in juni of juli) meelopen met verpleegkundigen en hen ondersteunen in de dagelijkse taken, zoals het wassen en aankleden van mensen. Maar, je loopt ook mee tijdens het medicijn rondje en helpt de bedden verschonen. Verder is er heel veel ruimte voor eigen initiatief. Just remember: je máákt of breekt je eigen stage. Zet dus je beste beentje voor.

Bachelor jaar 2

In jaar 2 ga je twee stages lopen. 1 semester doe je de huisarts stage, het andere semester praktijkstage academische vorming.

Huisartsstage

In het tweede jaar ga je 6 dagen meelopen met een huisarts. Dit is een keer per week en wordt verdeeld over het hele semester. Bij deze stage is het natuurlijk heel leuk mee te kijken met de huisarts en daarnaast zal je ook een aantal praktijktaken uitvoeren. 

KWO2

Vanaf het studiejaar 2023-2024 is het vak KWO2 onderdeel van de leerlijn Professionele Ontwikkeling. Voor KWO2 moet je in een groepje een onderzoeksopdracht uitvoeren, waarbij je artikelen moet opzoeken en beoordelen (zie Canvas voor meer informatie). De opdracht hoort in totaal 10 uur te kosten. Deze opdracht moet je uitvoeren in het semester dat je niet je huisartsstage loopt.

Bachelor jaar 3

Minor

In bachelorjaar 3 begin je je jaar met de minor. De minor is een keuzevak welke je gedurende september, oktober, november en december zal volgen. Je kunt een minor gerelateerd aan geneeskunde kiezen, maar je kunt er ook voor kiezen om iets heel anders te gaan doen. Voorbeelden zijn: studeren in het buitenland (vb. USA, Engeland, Canada), aan de Nyenrode Business Universiteit, de School of Business and Economics (SBE), de faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen of de Rechtenfaculteit. 

  • Roosters: Het rooster voor alle minoren is te vinden op rooster.vu.nl. Het opzoeken van het rooster voor de minor op deze site werkt net even anders dan het normale rooster. Hieronder volgt een kleine handleiding.

    • Geef jouw roosters weer → kies het plusje rechtsboven in beeld → kies  het jaar waarin de minor zal plaatsvinden → kies vak → toets de minor naam in (vb. Comprehensive care and anatomy) → je hebt het rooster van jouw minor nu toegevoegd in jouw rooster.vu.nl 

  • Colleges: Alle colleges van normale vakken in de bachelor worden opgenomen (via audio opnames) en kunnen worden teruggeluisterd op canvas.vu.nl. In de minor worden de colleges in principe niet opgenomen.
Bachelorthesis

Direct na de minor (sept – dec), schrijf je in januari je bachelorthesis. De bachelorthesis is een literatuuronderzoek, waarbij je minimaal 10 wetenschappelijke artikelen in een bepaald onderwerp (passend bij jouw eigen onderzoeksvraag) zult uitpluizen en uiteenzetten in een soort grote samenvatting die opgebouwd is als een wetenschappelijk artikel. De thesis is vergelijkbaar met het schrijven van een (kleine) Systematic Review. Je zult dit uitvoeren onder begeleiding van bijvoorbeeld een onderzoeker, arts-onderzoeker of gevorderde promovendus. Je bent geheel vrij om een eigen onderwerp te bedenken: ben je geïnteresseerd in de kindergeneeskunde, of juist in chirurgie of interne geneeskunde? Trek de stoute schoenen aan en spreek iemand uit dit vakgebied aan. Op internet kun je veel lopende onderzoeken en onderzoekslijnen vinden. Spreekt iets je aan? Neem contact op met de onderzoeksgroep. Let tegen die tijd ook op workshops die je zouden kunnen helpen bij het schrijven van jouw thesis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een thesis voorlichting van Amsterdam Medical Student journal (AMSj), waarbij tips en tricks bij het schrijven worden verteld. Na het schrijven van je thesis kun je overwegen het te publiceren in een journal, zoals een wetenschappelijk tijdschrift uit jouw vakgebied of in AMSj. 

VTG

De VTG staat voor de voortgangstoets geneeskunde en wordt niet alleen bij masterstudenten afgenomen. B3-studenten maken deze toets twee keer in het laatste jaar van de bachelor vanwege de minor. De officiële uitslag van de VTG ontvang je een paar weken na afname via je VU studentenmail. Bij de MFVU kan je ook terecht voor een goede voorbereiding. In de MFVU-boekwinkel kunnen studenten een oud VTG-boekje ophalen om mee te oefenen. Bekijk ook https://ivtg.nl/ voor meer informatie.

Scroll to top