Jaar 2

Tentamens Jaar 2

*Disclaimer* Er kunnen fouten in de tentamens staan omdat de bestanden die wij krijgen, niet worden bijgewerkt nadat er in de tentamenbesprekingen fouten worden gecorrigeerd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk wanneer deze antwoorden geleerd worden voor de tentamens, dit is je eigen verantwoordelijkheid

Schade, Afweer en Herstel

Start van het leven

Groei en ontwikkeling

Leefstijl en Gezondheidszorg

Arts en Patiënt 3

Sekse, seksualiteit en relaties

Infectie en inflammatie

Hematologie en Oncologie

MWO 2

Arts en Patiënt 4

Schuiven naar boven